Diskuterte hjelpemidler og arbeidsdeltakelse med ministeren

De to lederne våre og ministeren

1. nestleder Tove Holst Skyer og forbundsleder Nils Erik Ness møtte i dag arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

I dag var Tove Holst Skyer og Nils Erik Ness i møte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Forbundsleder og 1. nestleder møtte ministeren sammen med Arne Lein og Guri Henriksen i Norsk Handikapforbund. De to temaene som ble diskutert var  hjelpemiddelordninga og dugnad for arbeidsdeltakelse

Dugnad for arbeidsdeltakelse

Ergoterapeutene fikk meldt at vi bidrar allerede i dugnad for arbeidsdeltakelse, bla annet innen NAV. Ergoterapeuter har en unik kompetanse som bidrar til å snu innsats fra problem og diagnosefokus til arbeidsdeltakelse og ressursutløsing.
- Vi fikk blant annet nevnt ergoterapeuters styrke i å tilrettelegge arbeidsplass og arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker. Vi lovte å komme tilbake til ministeren med mer om dette temaet., forteller forbundsleder Nils Erik Ness.

Hjelpemiddelordninga

Utgangspunkt for møtet var oppfølging av hjelpemiddelordningen etter vedtak i Stortinget (nytt vindu).

- Vi fikk belyst flere problemstillinger rundt IKT, tydelige og synlige forløp i formidlingsprosessene, brukerpass, behov for flere kommunale ergoterapeuter og sikring i folketrygden, forklarer forbundslederen.

- Vi meldte også om behov for holdningsendring i helsesektoren og NAV, med vektlegging av hverdagsmestring og deltakelse. Hverdagsrehabilitering og hjelpemidler er gode eksempler. Det var viktig for oss å tydeliggjøreergoterapeuters innsats som ressursutløsere, slik at flest mulig skal kunneklare seg selv og delta i eget hjem, i utdanning og arbeid, argumenterer Nils Erik Ness

- Det er god kost-nytte for samfunnet. For oss er det viktig at hjelpemiddelområdet som fagfelt løftes og videreutvikles. Her kreves det spesialkompetanse – som blant annet ergoterapeuter innehar. Hjelpemiddelordningen dreier seg ikke om logistikk og lagerplass, men om spesifikk kompetanse for å gi den enkelte riktig hjelp til rett tid for å mestre hverdagen og delta i samfunnet.

Bilde av representanter fra Handikappforbundet, Ergoterapeuten og ministeren

Nils Erik Ness, Tove Holst Skyer sammen med Guri Henriksen og Arne Lein fra Norsk Handikapforbund og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Print