Derfor ble det brudd i forhandlingene i staten

Bilde av Brit-Toril Lundt.

Forhandlingssjef Brit-Toril Lund har representert Ergoterapeutene under stats-forhandlingene.

Les hvorfor det i helgen ble brudd i forhandlingene for våre medlemmer i staten. Nå må det mekles.

Vi ville beholde lønnstabellen med lønnstrinn, og sikre medlemmene økt kjøpekraft. Derfor ble det brudd i lønnsforhandlingene med staten.

Les mer om bruddet på Unios hjemmesider (nytt vindu)

– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Tariffinformasjon 2 sendt til våre medlemmer i staten (nytt vindu)

Den videre prosessen

Nedenfor følger en skjematisk fremstilling av forhandlings- og meklingsprosessen i det statlige tariffområdet. Når man forhandler gjøres det på de måter og med den fremdrift som partene i finner hensiktsmessig. Mekling er derimot tydelig lovregulert gjennomtjenestetvistloven.

Allerede før man gikk inn i forhandlingene var det avklart at en mekling skal avsluttes onsdag 23. mai klokken 24.. En streik kan først være et faktum fra arbeidstidens start 24. mai.

Spesielt under mekling

Under mekling er partene er pålagt taushet. Derfor vil det i denne fasen ikke komme informasjon om hvordan meklingen går og detaljer i meklingen. Siste døgnet før meklingsfristen løper ut vil normalt ha høy informasjonsintensitet.  Da vil også mange medlemmer være i full beredskap med tanke på mulig konflikt.

Konfliktberedskap og muligheten for streik

I lang tid har vi sentralt og lokalt i Unio-systemet forberedt oss på at vi kan komme i streik i slutten av mai. På de arbeidsstedene der vi vil ta ut medlemmer i en eventuell streik har tillitsvalgte allerede blitt involvert i disse forberedelsene. Det endelige streikeuttaket blir imidlertid først klart og offentlig fire dager før en streik. For å sikre størst mulig effekt av en streik er det viktig at uttaket holdes hemmelig.

De øvrige medlemmene og tillitsvalgte kan foreløpig forholde seg rolig. For å oppnå resultater i meklingen er det viktig at vi står sammen, og tydelig bak våre krav. Om nødvendig må vi imidlertid være forberedt på å ta sterke-virkemidlet i bruk.

Selv om vi i en konflikt bare tar ut noen medlemmer, så vil samtlige medlemmer i tariffområdet være omfattet av den.  Det betyr at vi forventer at ikke-streikende medlemmer også deltar på arrangementer, møter streikende på streike-kafeer og støtter opp så langt det lar seg gjøre. Mer konkret informasjon om slike ting vil selvsagt bli gitt hvis situasjonen oppstår.

Skjematisk oversikt over forhandling og mekling i statsoppgjøret.

Skjematisk oversikt over forhandling og mekling i statsoppgjøret (Unio).

Print