Bruk stemmerettene!

Bruk stemmerettene!

Da er de regionale valgene i gang i alle regioner, og mandag er det stortingsvalg. Bruk stemmerettene!

Nå er alle våre regioner gått til elektroniske valg. Vi håper på stor oppslutning om valgene.
- Bruk stemmen din og vis på den måten at dere heier på deres egen region, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness.

Det gjelder også ved Stortingsvalget på mandag.
Valg kan være vanskelig, men for all del: Bruk din stemmerett! Godt valg, ønsker han i dette blogginnlegget fra august (nytt vindu).

Partiene svarte på spørsmål i Ergoterapeutens august-nummer

De elektroniske valgene er godt i gang

De elektroniske valgene ble startet til litt ulik tid. Ergoterapeutene Midt var først ute da valget ble startet på mandag i denne uka. I løpet av disse dagene har nærmere 400 medlemmer avgitt sin stemme.
- Vi håper på stor deltakelse om valgene, og at oppslutningen er enda bedre enn da vi valgte regionstyrene i 2015, sier organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas.

Valgdeltakelsen i 2015 varierte mellom regionene, men i snitt deltok en tredjedel av medlemmene i valgene

Hvem skal det velges mellom

Seks regionale valgkomiteer (nytt vindu) har arbeidet iherdig med å fremskaffe kandidater som skal stille til valg i de elektroniske valgene. Skulle du har forslag til andre kandidater eller sjøl være en, må du i løpet av en uke ta kontakt med din valgkomité.

De elektroniske valgene - gjennomføring og klageadgang

Retningslinjer for de elektroniske valgene (nytt vindu) er vedtatt av forbundsstyret, og beskriver gjennomføringen av de elektroniske valgene, og mulighetene for å klage på valgavviklinga.

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

De viktigste ressursene i regionens arbeid er kompetansen og engasjementet blant de tillitsvalgte og medlemmene. For å nyttiggjøre seg dette skal regionene stimulere nettverksbygging mellom tillitsvalgte.
Forbundsstyret har beskrevet regionstyrets hovedoppgaver slik (nytt vindu)

Print