Bred front mot kutt i heistilskudd

Bred front mot kutt i heistilskudd

Representanter fra NBBL, Huseierne, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene overleverte 31. oktober en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen, leder av kommunal- og forvaltningskomitéen og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Ergoterapeutene og en rekke andre organisasjoner protesterer mot kutt i støtten til etterinstallering av heis.

I går overleverte Ergoterapeutene og seks bruker- og boligorganisasjoner en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

De andre organisasjonene som stilte seg bak det felles oppropet (nytt vindu) var NBBL, Norske Boligbyggelags landsforbund, Huseierne, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd og FFO.

Fra Ergoterapeutene deltok generalsekretær Toril Laberg og seniorrådgiver Solrun Nygård på overleveringa.

Regjeringen kutter i heistilskuddet i forslaget til statsbudsjett

Det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette er også noe de aller fleste ønsker. Ett viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende hjemme, er heis.

Likevel kutter regjeringen på nytt i tilskuddet som er avgjørende for at heisprosjektene i eldre blokker kan gjennomføres. Tilskuddet er nå redusert til 50 mill. kroner – en halvering på to år.

Heis er viktig for et aktivt hverdagsliv

Under overrekkelsen påpekte SVs Karin Andersen at dersom du ikke kommer deg ut og inn av hjemmet ditt hjelper det ikke så mye med andre løsninger.

- Vi er svært enig om dette, og med de demografiske utfordringene vi står foran, er det klart at vi har alt for mange utilgjengelige boliger, sier generalsekretær Toril Laberg etter overleveringa.

Bred allianse

I denne saken har Ergoterapeutene gått inn i et bredt samarbeid med både bruker- og boligorganisasjoner.
- For en relativt liten organisasjon som Ergoterapeutene, er slike strategiske samarbeid svært viktig, sier Toril Laberg.

Overrekkelsen på NBBLs hjemmeside (nytt vindu)

Overrekkelsen på Huseiernes hjemmeside (nytt vindu)

Thor Eek, NBBL (til venstre), Karin Andersen (midten) og generalsekretær Toril Laberg under ovrrekkelsen

Thor Eek, NBBL (til venstre), Karin Andersen (midten) og generalsekretær Toril Laberg under ovrrekkelsen

Print