Bli hørt om fremtidens hjelpemiddelformidling

Bilde av gutt i rullestol på en togstasjon

Vi oppfordrer alle til å bidra til en bedre hjelpemiddelformidling. Bidra med høringssvar!

Vi er sammen med Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon svært bekymret for konsekvensene dersom folketrygdens ansvar for hjelpemidler i dagliglivet og bolig overføres til kommunale budsjetter.
- Vi oppfordrer høringsinstansene og andre som har mulighet, til å bruke våre innspill og levere høringssvar, sier forbundsleder Nils Erik Ness..

De tre organisasjonene har laget et kort notat med brukersidens og fagsidens syn på ekspertutvalgets forslag (nytt vindu)."Dette vil ramme funksjonshemmede hardt, samtidig som kommunene vil få flere oppgaver,uten sikkerhet for at finansieringen er forsvarlig ivaretatt", heter det i notatet.

Lever høringssvaret her (nytt vindu)

Rapporten "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling" (nytt vindu) som nå er ute på høring.

Nils Erik Ness 600 px

Viderefør de sterke sidene av dagens modell

Vi er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, understreker Nils Erik Ness. At innbyggere,gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for funksjonsnedsettelse har stor betydning for likestilling og deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Hjelpemiddelsentraler som samarbeider med kommunene gjør at rett løsning blir formidlet og tatt i bruk.

Solid grunnlag for aktiv deltakelse fra våre medlemmer og tillitsvalgte

- Jeg oppfordrer de tillitsvalgte til aktiv deltakelse for fremtidens hjelpemiddelformidling, og det samfunnet vi tror på som ergoterapeuter, oppfordrer forbundslederen.

Ergoterapeutene har i tillegg til dokumentene ovenfor en lang rekke kilder til inspirasjon og kompetanse om kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling, for medlemmer og tillitsvalgte.

Fortell gjerne om dine erfaringer til andre. Gjerne i en av de Facebook-gruppene som du har tilgjengelig. Ergoterapeutene regner med å levere sitt høringssvar i mai, og vi vil også gjerne ha innspill fra medlemmene i denne saken. Send dine tanker til oss på epost.

Spesiell oppfordring til kommunale medlemmer

- Jeg oppfordrer alle medlemmer i kommunene til å involvere seg i høringssvaret fra sin kommune. I et felles brev fra Handikapforbundet, FFO og Ergoterapeutene, ber vi landets kommuner om å avvise noen av forslagene til endringer i hjelpemiddelformidlingen, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Ekspertutvalget ledet av professor Arild Hervik la i begynnelsen av februar fram sin rapport om fremtidens hjelpemiddelformidling. Rapporten er nå ute på høring og norske kommuner står på høringslista, men alle kan i praksis delta med høringssvar som gir en hjelpemiddelformidling som sikrer, inkludering, aktivitet og deltakelse.

Felles brev til alle landets ordførere

Ergoterapeutene har sammen med våre samarbeidspartnere, Handikappforbundet og FFO, sendt brev til alle landets ordførere (nytt vindu).

- Vi er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, for å sikre likestilling og muligheten til å leve selvstendig, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Han håper at kommunens arbeid med et høringssvar vil involvere både ergoterapeutene i kommunen og kommunens råd for funksjonshemmede.

Som vedlegg til brevet (nytt vindu) har de tre organisasjonene utformet et utkast til høringssvar som kommunene oppfordres til å benytte helt eller delvis.

Print