Bidra til medlemsundersøkelsen

Bilde av Bjerkaas

Undersøkelsen skal bidra til større aktivitet i forbundet, og legges til grunn for planene i neste landsmøteperiode.

Undersøkelsen sendes ut til de yrkesaktive medlemmene i forbundet i løpet av noen dager.

- Vi håper at du har mulighet til å sette av 10 minutter til å svare på undersøkelsen, sier organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas.

Jo flere som deltar, jo bedre grunnlag vil vi ha for å justere aktiviteten vår. Medlemsundersøkelsen vil være viktig for forberedelsene til landsmøtet vårt i november.

Undersøkelsen er anonym og svarene dine kan ikke spores tilbake til deg som svarer. Undersøkelsen vil bare være tilgjengelig i en kortere periode.
-Vi håper at du svarer på den så raskt som mulig, oppfordrer organisasjonssjefen.

 

Print