Bedre hjelpemiddelordning og flere ergoterapeuter

Bilde av Nils Erik Ness

Dette er en veldig gledelig dag, stråler forbundsleder Nils Erik Ness.

Stortinget har vedtatt en bedre hjelpemiddelordning og vil at kommunene skal ansette flere ergoterapeuter.

Stortinget har vedtatt en bedre hjelpemiddelordning og ber regjeringen medvirke til at kommunene kan ansette flere ergoterapeuter, gjøre forenkling for brukerne, bedre IKT-løsningene, mer brukermedvirkning og god informasjon.
- Her har flertallet i Stortinget lyttet til brukerorganisasjonene og Ergoterapeutene og til de gode forslagene i Ekspertutvalgets hjelpemiddellrapport, kommenterer forbundsleder Nils Erik Ness fornøyd.

Forslag fra Senterpartiet og godt påvirkningsarbeid

Stortinget behandlet tirsdag et forslag fra Senterpartiet, som i korte trekk går ut på å forbedre og forenkle dagens hjelpemiddelsystem og sikre et helhetlig og likt tilbud til alle. Bare regjeringspartiene stemte mot da forslaget ble behandlet, og dermed ble det også vedtatt.

Senterpartiet sendte forslaget til Stortinget allerede i begynnelsen av november, etter at regjeringen gjennom statsbudsjettet hadde foreslått å overføre mer hjelpemiddelansvar til kommunene.

- Jeg vil rette en hjertelig takk til Senterpartiet som fremmet forslaget, og ble godt støttet av de øvrige opposisjonspartiene. Dette sikrer aktivitet og deltakelse for innbyggerne framover, sier Nils Erik Ness. Samtidig ville ikke dette vært mulig uten det sterke presset som vi sammen med brukerorganisasjonene, og spesielt Norges Handikapforbund har øvd i denne saken.

Stadfester retten til hjelpemidler

Regjeringens forslag fikk ikke flertall i Stortinget og måtte skrinlegges da statsbudsjettet ble vedtatt i desember. Og med dagens vedtak har Stortinget nok en gang stadfestet at hjelpemiddelordningen skal være en rettighet gjennom den statlige folketrygden.

Les mer på Norges Handikapforbunds nettsider (nytt vindu)

Flere ergoterapeuter, enklere systemer og mer brukermedvirkning

Forslaget som nå er vedtatt, berører dessuten andre sider ved hjelpemiddelordningen.

Flere ergoterapeuter i kommunene, enklere bestillingsrutiner, god tilgang til et bredt produktspekter, bedre IKT-løsninger, videreutvikling av brukerpassordningen, kortere saksbehandlingstid, bedre brukermedvirkning og god informasjon , er noe av det Stortinget nå har bedt regjeringen om å sørge for.
- Dette er en veldig gledelig dag, stråler forbundsleder Nils Erik Ness.

I tråd med Ergoterapeutenes syn på hjelpemiddelformidling

Her har Ergoterapeutene fått full støtte på alle punkter i vårt dokument, Dette mener vi om tekniske hjelpemidler (nytt vindu), som ble vedtatt i Forbundsstyret 16. juni 2016.

Print