Aud Raastad og Liv Hopen utnevnt til æresmedlemmer

Aud Raastad og Liv Hopen utnevnt til æresmedlemmer

Aud Raastad (til venstre) og Liv Hopen (bildet til høyre) ble hyllet som nyutnevnte æresmedlemmer under landsmøtet i Trondheim denne uka.

Landsmøtet i Trondheim utnevnte de to svært erfarne ergoterapeutene til æresmedlemmer. Vi gratulerer!

Landsmøtet i Trondheim utnevnte Aut Raastad og Liv Hopen til æresmedlemmer. De to ble feiret på landsmøtemiddagen, og mottok de synlige bevisene på at de er æresmedlemmer, et diplom og forbundets kunstglassfat. I tillegg innvilges de to kontingentfritak for resten av livet.

Det var forbundsleder Nils Erik Ness som foretok den høytidelige utnevnelsen av de to erfarne ergoterapeutene. Han viste til at det er vedtektene for Norsk Ergoterapeutforbund som regulerer æresmedlemskap i organisasjonen, og det heter at medlemmer og andre som har gjort seg fortjent til det, kan avl andsmøtet utnevnes som æresmedlemmer.

De to æresmedlemmene blir bredt presentert i neste nummer av Ergoterapeuten.

Aud Raastad

Aud Raastad ble utdannet i 1955 i Oslo, og var den første ergoterapeuten ansatt i Ås kommune fra 1972- 1982. Hun var senere sjefsergoterapeut på Sunnaas Sykehus i perioden 1982-2001

Aud Raastad er primært tildelt sitt æresmedlemskap for hennes arbeid med å etablere Ergoterapeutenes Seniorforum, men hun har også vært en tydelig leder, som har støttet og inspirert mange ergoterapeuter
- Hun har også stimulert til utvikling og systematisk arbeid med dokumentasjon, og alltid med et blikk på å fremmekvinneperspektivet i ergoterapeuters og lederes utfordringer, pekte forbundsleder Nils Erik Ness på ved utdelinga.

- Aud Raastad Var med å lage forløperen for tidsskriftet Ergoterapeuten. Dette er omtalt i siste utgave av bladet, minnet forbundslederen om.

Landsmøtet i  2004 ga mandat til etablering av Seniorforum , og dette skjedde i 2006. Nå tilbys alle medlemmer som blir pensjonister å bli med i Seniorforum, og Seniorforum har gitt ut boka "Pionerenes fortellinger – da ergoterapifaget var nytt i Norge". En bok forbundslederen anbefalte for alle deltakerne på landsmøtemiddagen.
- Aud sitt arbeid og initiativ har satt spor, og er et æresmedlemskap verdig, avsluttet Nils Erik Ness.

Liv Hopen

Liv Hopen ble utdannet i Oslo i 1967, og har videreutdanning i blant annet administrasjon og ledelse og featurejournalistikk..Hun var leder for Ergoterapitjenesten, ved Aker universitetssykehus i 25 år.
- Liv Hopen er foreslått som æresmedlem primært for hennes arbeid med å etablere landets første lærings- og mestringssenter, sa forbundsleder Nils Erik Ness under overrekkelsen.

Det første lærings- og mestringssenteret (LMS) i Norge ble etablert som et prosjekt på Aker sykehus i Oslo høsten 1997. Sentret var et pedagogiske tiltak i helsetjenesten, der både kronisk syke og helsepersonell var målgrupper.
- Modellen som ble utviklet på Aker er enestående, og Liv Hopen har bidratt aktivt til at det pr. i dag finnes mer enn 60 Lærings- og mestringssentre i Norge og at LMS-ideologien også har spredt seg videre til blant annet Sverige, fortalte forbundslederen stolt.

Liv Hopen har også ledet flere store kvalitetsutviklingsprosjekter på tvers av faggrupper og klinikker både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, og har bak seg en rekke publikasjoner, kapitler i bøker og bøker.
- Det alene er en imponerende aktivitet, slo Nils Erik Ness fast, og viste til at Liv Hopen i sitt arbeid og initiativ har satt spor, og er et æresmedlemskap verdig!

Liv Hopen er nå leder i Ergoterapeutens seniorforum.

Stolte og glade æresmedlemmer

Det var to stolte og glade æresmedlemmer som mottok hyllesten fra landsmøtet. Liv Hopen holdt en takketale og takket spesielt for samarbeidet hun har hatt med gode kolleger gjennom et langt yrkesliv.

Aud Raastad deltok på landsmøtemiddagen sammen med to av sine døtre, mens Liv Hopen deltok sammen med sin mann.

 

.

Print