400 tusen kroner til forskning og utvikling

400 tusen kroner til forskning og utvikling

Forbundsstyret har satt av midler til forskning og fagutvikling. Søknadsfrist 1. september.

Forbundsstyret har satt av 400 tusen kroner i forsknings- og utviklingsmidler (FoU) for 2018. Søknader knyttet til arbeidsdeltakelse vil bli prioritert, og medlemmene oppfordres til å sende inn søknad om støtte til sine prosjekt.

Forbundsstyret har gjort dette vedtaket: «Forskning- og fagutviklingsmidIene i 2018 fordeles med kr 400 000 til innkomne søknader som primært er knyttet til 2018s satsningsområde.

Satsningsområdet i 2018 er: Ergoterapeuters kompetanse innen arbeidsdeltakelse skal være kjent og etterspurt.

Mer om FOU-midlene

Søknadsskjema, kriterier og mer informasjon finner du på denne siden.

Følgende prosjekt støttes med FoU-midler i 2017 (nytt vindu)

Print