2017 ble et nytt år med medlemsvekst

2017 ble et nytt år med medlemsvekst

I 2017 ble vi 16 flere medlemmer, og er til sammen 4075 medlemmer, men vi skulle vært flere.

Med 4075 medlemmer totalt har vi aldri vært flere i forbundet ved et årsskifte, men medlemsveksten i 2017 er lavere enn tidligere år. Dette skyldes først og fremst at antall studentmedlemmer i forbundet er lavere enn for et år siden.

Medlemstall i årene 2006 til 2018

Mens antall yrkesaktive medlemmer økte med 46 i 2017 til 3045 1. januar, økte altså det totale medlemstallet med bare 17. Det har heller aldri vært flere yrkesaktive medlemmer i forbundet ved et årsskifte.

Ergoterapeutene styrker medlemsarbeidet i 2018

- Når utviklingen i 2017 ikke har vært så god som vi skulle ønske er det bare å brette opp ermene, og ta ny sats i 2018, sier organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas.

Da forbundsstyret vedtok handlingsplanen for 2018 før jul, satte man seg et mål om at Ergoterapeutene gjennom systematisk rekrutteringsarbeid skal øke organisasjonsgraden hos ergoterapeuter, og at medlemmer og tillitsvalgte skal føle tilknytning til sin region og være aktive gjennom innspill, initiativ og deltakelse.

- Nå starter arbeidet med å sette handlingsplanen ut i live, og i dette arbeidet må vi alle være gode ambassadører for fag, yrke og forbund, sier Karl-Erik Tande Bjerkaas. Delta aktivt, og benytt deg av de mange muligheter som medlemskapet byr på.

Om medlemsfordelene knytta til medlemskapet

Nye medlemmer kan melde seg inn her

Print