Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du artikler publisert under Aktuelt på forsiden.

Trykk Les mer for å få med deg hele artikkelen.

Stor innsats for skadeforebygging

Kari Aursand har i en årrekke gjort en stor innsats i det skadeforebyggende arbeidet. Les mer...

Også statsoppgjøret fant sin løsning

I natt kom Unio Stat frem til en forhandlingsløsning for våre medlemmer i staten. "De fire store" er nå i havn. Les mer...

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune er i havn

Lønnsoppgjøret mellom Unio-forbundene og Oslo kommune er ferdig. Partene kom til enighet fredag ettermiddag. Les mer...

Enighet for våre medlemmer ved sykehusene

Det ble i dag oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Spekter og Ergoterapeutene. Les mer...

Løsning for våre medlemmer i kommunene

Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. Les mer...

Spennende disputas om psykisk helsearbeid

Ergoterapeut Vår Mathisen disputerer til doktorgraden på Universitetet i Tromsø fredag. Les mer...

SYE-saken viser behovet for å stå sammen

Erfaringene fra SYE-saken i Oslo viser at ergoterapeuter må stå sammen, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Les mer...

Hvem skal få Erganeprisen?

Kom med forslag på kandidat som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi. Les mer...

Bidra til medlemsundersøkelsen

Undersøkelsen skal bidra til større aktivitet i forbundet, og legges til grunn for planene i neste landsmøteperiode. Les mer...

Aktivitet og deltakelse for alle. Bli medlem!

Meld deg inn og delta i trekningen av en gratisbillett til fagkongressen. En billett trekkes også blant de som verver. Les mer...

Hvem skal få Tillitsvalgtprisen i år?

For sjette gang skal Tillitsvalgtprisen deles ut i år. Vi vil ha forslag til kandidater, og det er mange å ta av. Les mer...

Bli hørt om fremtidens hjelpemiddelformidling

Vi oppfordrer alle til å bidra til en bedre hjelpemiddelformidling. Bidra med høringssvar! Les mer...

Bidra til fremtidens hjelpemiddelformidling

Forslaget til fremtidens hjelpemiddelformidling er ute på høring. Du kan bidra til gode høringssvar. Les mer...

Vi vil sikre kjøpekraft og verdsetting av kompetanse

Vi krever at årets lønnsoppgjør sikrer kjøpekraften til medlemmene og verdsetter ergoterapeuters kompetanse. Les mer...

Ny ergoterapeut har blitt professor

Randi Wågø Aas har føyd seg inn i den eksklusive rekken av ergoterapeuter med professor-tittel. Les mer...

Stor bekymring for endringer i Oslo kommune

Ergoterapeutene reagerer sterkt på Sykehjemsetatens nye praksis. Denne vil redusere hverdagsmestringa hos Oslos befolkning. Les mer...

Ny forskrift vil gi mindre tilgjengelige boliger

Ergoterapeutene er svært kritisk til forslag til ny teknisk forskrift, som vil gjøre tilgjengeligheten i boliger dårligere. Les mer...

Vi starter på veien mot landsmøtet og 2020

I november arrangerer vi landsmøte, og medlemmene oppfordres til aktivitet og deltakelse. Les mer...

Lønn som fortjent?

Er det sammenheng mellom stilling, ansiennitet og kvalifikasjoner? Sjekk Lønnsundersøkelsen 2016 og bruk den i lønnsarbeidet. Les mer...

Psykisk helse, rus og hverdagsmestring

Mange opplever utfordringer med psykisk helse i løpet av livet. Her har ergoterapeuter viktig kompetanse. Les mer...

Ekspertutvalget ser behovet for flere ergoterapeuter!

Det er mye bra i arbeidet til ekspertutvalget som i dag la fram sin rapport om hjelpemiddelformidling. Les mer...

Meklingsløsning i LHL-oppgjøret

I natt ble det løsning i meklingen mellom Spekter og Unio for våre medlemmer i LHL. Les mer...

Nytt år med god medlemsvekst

Også 2016 var et år med god medlemsvekst og året da vi rundet 4000. 1. januar var vi 4059 medlemmer. Les mer...

Forsikre hverdagslivet ditt!

Forsikre hverdagslivet ditt - du kan spare medlemskontingenten og mere til! Les mer...

Vi ønsker alle et aktivt, godt, nytt år!

Les jule- og nyttårshilsenen fra forbundsleder Nils Erik Ness. Les mer...

Bidra til lønnsundersøkelsen 2016

Straks tid for ny lønnsundersøkelse. Rapporten brukes mye og kvaliteten blir bedre jo flere som deltar. Les mer...

Skal du ha kontakt med utdanningssøkende i vinter?

Frem mot 15. april skal tusenvis av unge velge utdanning. Får vi enda flere til å velge ergoterapi? Les mer...

Vi er mer enn 3000 yrkesaktive medlemmer

Medlemstallene 1. desember viser at vi for første gang har mer enn 3000 yrkesaktive medlemmer. Les mer...

Løsning også for våre medlemmer i Virke-området.

I morgentimene i dag kom Unio-forbundene frem til en enighet med Virke for våre medlemmer i tariffområdet. Streik er avverget. Les mer...

Mekling på overtid i Virke-området

Meklingen for tariffområdet Virke går nå på overtid. Streik kan fortsatt skje fra mandag. Les mer...