Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du artikler publisert under Aktuelt på forsiden.

Trykk Les mer for å få med deg hele artikkelen.

Bidra til fremtidens hjelpemiddelformidling

Forslaget til fremtidens hjelpemiddelformidling er ute på høring. Du kan bidra til gode høringssvar. Les mer...

Vi vil sikre kjøpekraft og verdsetting av kompetanse

Vi krever at årets lønnsoppgjør sikrer kjøpekraften til medlemmene og verdsetter ergoterapeuters kompetanse. Les mer...

Ny ergoterapeut har blitt professor

Randi Wågø Aas har føyd seg inn i den eksklusive rekken av ergoterapeuter med professor-tittel. Les mer...

Stor bekymring for endringer i Oslo kommune

Ergoterapeutene reagerer sterkt på Sykehjemsetatens nye praksis. Denne vil redusere hverdagsmestringa hos Oslos befolkning. Les mer...

Ny forskrift vil gi mindre tilgjengelige boliger

Ergoterapeutene er svært kritisk til forslag til ny teknisk forskrift, som vil gjøre tilgjengeligheten i boliger dårligere. Les mer...

Vi starter på veien mot landsmøtet og 2020

I november arrangerer vi landsmøte, og medlemmene oppfordres til aktivitet og deltakelse. Les mer...

Lønn som fortjent?

Er det sammenheng mellom stilling, ansiennitet og kvalifikasjoner? Sjekk Lønnsundersøkelsen 2016 og bruk den i lønnsarbeidet. Les mer...

Psykisk helse, rus og hverdagsmestring

Mange opplever utfordringer med psykisk helse i løpet av livet. Her har ergoterapeuter viktig kompetanse. Les mer...

Ekspertutvalget ser behovet for flere ergoterapeuter!

Det er mye bra i arbeidet til ekspertutvalget som i dag la fram sin rapport om hjelpemiddelformidling. Les mer...

Meklingsløsning i LHL-oppgjøret

I natt ble det løsning i meklingen mellom Spekter og Unio for våre medlemmer i LHL. Les mer...

Nytt år med god medlemsvekst

Også 2016 var et år med god medlemsvekst og året da vi rundet 4000. 1. januar var vi 4059 medlemmer. Les mer...

Forsikre hverdagslivet ditt!

Forsikre hverdagslivet ditt - du kan spare medlemskontingenten og mere til! Les mer...

Vi ønsker alle et aktivt, godt, nytt år!

Les jule- og nyttårshilsenen fra forbundsleder Nils Erik Ness. Les mer...

Bidra til lønnsundersøkelsen 2016

Straks tid for ny lønnsundersøkelse. Rapporten brukes mye og kvaliteten blir bedre jo flere som deltar. Les mer...

Skal du ha kontakt med utdanningssøkende i vinter?

Frem mot 15. april skal tusenvis av unge velge utdanning. Får vi enda flere til å velge ergoterapi? Les mer...

Vi er mer enn 3000 yrkesaktive medlemmer

Medlemstallene 1. desember viser at vi for første gang har mer enn 3000 yrkesaktive medlemmer. Les mer...

Løsning også for våre medlemmer i Virke-området.

I morgentimene i dag kom Unio-forbundene frem til en enighet med Virke for våre medlemmer i tariffområdet. Streik er avverget. Les mer...

Mekling på overtid i Virke-området

Meklingen for tariffområdet Virke går nå på overtid. Streik kan fortsatt skje fra mandag. Les mer...

Tillitsvalgtprisen til Toril Smaaberg

Foretakstillitsvalgt for Sykehuset Innlandet, Toril Smaaberg fikk overrakt Tillitsvalgtprisen 2016 i går. Vi gratulerer. Les mer...

Vi satser bredt på hverdagsmestring av psykisk helse og rus

Ergoterapeuter bidrar til mestring av psykisk helse og rusproblemer, og vi satser bredt på området i vinter. Les mer...

Vi ønsker mange flere ergoterapispesialister

6 ergoterapispesialister har blitt godkjent av spesialistrådet i slutten av oktober. Les mer...

Brosjyre om ergoterapi på samisk

Som et ledd i vår satsing på minoritetshelse, har vi fått oversatt en brosjyre om ergoterapi til samisk. Les mer...

Vår tillitsvalgte diskuterte medikamentfri behandling med Høie

Vår tillitsvalgte ved Finnmarkssykehuset, Petter Mannsverk Dahle, diskuterte medikamentfri behandling med Høie fredag. Les mer...

Stor FoU-aktivitet i forbundet

Vi opplever stor interesse for FoU, forskning og utvikling, i forbundet. Forbundsstyret utvidet ramma og innvilget støtte til... Les mer...

Fullt trykk for flere ergoterapeuter, arbeid, psykisk helse og rus

Forbundsstyret har vedtatt forbundets handlingsplan for 2017, og ambisjonene er høye. Les mer...

Marker Ergoterapiens dag i år du også!

Ergoterapeutene oppfordrer alle medlemmer til å ta del i markeringa 27. oktober. Les mer...

Vi er mer enn 4000 medlemmer!

Tallene 1. oktober viser at vi er 4094 medlemmer i forbundet. Sjøl om en milepel er nådd er potensialet fortsatt stort. Les mer...

Statsbudsjett uten tilstrekkelig løft

Dagens forslag til statsbudsjett, gir til tross for et sterkt fokus på ergoterapeuters kompetanse, ikke noe løft. Les mer...

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Ventetida er over. I dag kom hovedtrekkene i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Les mer...

Opplærings- og utviklingsprogram for tillitsvalgte

"Motivert, rustet og løsningsorientert" er navnet på vårt ambisiøse opplærings- og utviklingsprogram for tillitsvalgte. Les mer...