Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du artikler publisert under Aktuelt på forsiden.

Trykk Les mer for å få med deg hele artikkelen.

Stor interesse for Fredericia-erfaringene

Litteraturhuset i Oslo huser i dag Norsk Ergoterapeutforbunds første frokostseminar. Forsker Pia Kürstein Kjellberg fra Dansk... Les mer...

Milionstøtte rehabiliteringsforskning

I alt fem prosjekter har søkt Norges forskningsråd om støtte til å etablere et senter for tverrfaglig habiliterings- og rehabi... Les mer...

Regjeringen fremmer forslag om profesjonsnøytral lov

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la før helga frem forslag til ny helse- og omsorgstjenestelov og folkehels... Les mer...

Kuledyner på Førkveld torsdag

Klokka 18 torsdag kveld skal ergoterapeut Marit Holtung fortelle om sine erfaringer med bruk av Kuledyne for brukere med ADHD-... Les mer...

Spekter svak på likelønn

Unio og Spekter startet de innledende sentrale forhandlingene mandag. Forhandlingene berører lønnsforholdene til våre 735 medl... Les mer...

Ergoterapi gjør slagrammede mer sjølhjulpne

Ergoterapeutisk behandling kan hjelpe mennesker som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fr... Les mer...

Flott markering av Mette Kolsruds 60 år

På Norsk Ergoterapeutforbunds Vårmøte ble forbundsleder Mette Kolsruds 60-årsjubileum feiret. Sammen med sentrale tillitsvalgt... Les mer...

- Ikke vær beskjedne

- Ikke vær beskjedne. Dette var en av beskjedene fra partisekretær i SV, Silje Schei Tveitdal til Norsk Ergoterapeutforbunds V... Les mer...

Fokus på ergoterapeuters kompetanse

I dag og i morgen er 50 sentrale tillitsvalgte i Norsk Ergoterapeutforbund samlet til fagpolitisk konferanse på Gardermoen. På... Les mer...

Vi arrangerer frokostseminar om rehabilitering i eget hjem

Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer frokostseminar om rehabilitering i eget hjem. Det skjer 14. april på Litteraturhuset i Os... Les mer...

Nils Erik Ness si bok om hjelpemidler i butikken nå

"Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse" er tittelen på boka som Norsk Ergoterapeutforbunds nestleder Nils Erik Ness a... Les mer...

Mette Kolsrud 60 år

Norsk Ergoterapeutforbunds leder, Mette Kolsrud fylte nylig 60 år. Mette feiretdagen sammen med familien under Afrikas sol. 31... Les mer...

- Målet er fire prosent

I går vedtok styret i Unio sin inntektspolitiske uttalelse for 2011. Startskuddet for lønnsforhandlingene er 27. april, og fri... Les mer...

Jordskjelvet i Japan

Norsk Ergoterapeutforbund har oversendt sine dypeste kondolanse til våre kolleger i Japan. 1. nestleder Nils Erik Ness målbære... Les mer...

Er'go-prisen til Elisabeth Bysveen

Elisabeth Bysveen, ergoterapeut i Elverum kommune, ble denne uka tildelt Er'go-prisen av fylkesavdelinga i Hedmark. Elisabeth... Les mer...

Norges andre professor med ergoterapibakgrunn

Norsk Ergoterapeutforbund gratulerer Kristjana Kristiansen som andre norske professor med ergoterapibakgrunn. Hun er den først... Les mer...

Fortsatt kamper å kjempe

På den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, er det fortsatt kamper som er verdt å kjempe. Både her hjemme og i verden for øvri... Les mer...

- Arbeidsgiverne tuller med tall

På Unios inntekstspolitiske konferanse mandag kritiserte Anders Folkestad offentlige og private arbeidsgivere for å ha tullet... Les mer...

Ergoterapi for barn på Kveldsnytt i går

Ergoterapispesialist i Barns helse Sylvia van Zuiden deltok i går i en reportasje i NRK Kveldsnytt. Reportasjen omhandlet det... Les mer...

Møteplass Folkehelse og Allmennhelse

16. og 17. mars arrangerer Norsk Ergoterapeutforbund Møteplass Folkehelse og Allmennhelse. 3 dager har blitt slått sammen til... Les mer...

Utnytt ditt medlemskap i Verdensforbundet, WFOT

Alle medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund er medlemmer i WFOT, Verdensforbundet for ergoterapeuter. Medlemskapet er gratis og... Les mer...

Har du forsikringene du trenger?

Medlemsskapet i Norsk Ergoterapeutforbund trygger medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Vi ønsker også å tilby medlemmene tryg... Les mer...

Kompetanse lønner seg i pleie- og omsorgssektoren

Telemarksforskning avga i går en rapport til kommunenes interesseorganisasjon, KS, der det konkluderes med at fagutdannede års... Les mer...

- Industrien må feie for egen dør

- Norsk Industri måfeie for egen dør og ikke kritisere offentlig sektor dersom de er bekymret forindustriens konkurransekraft.... Les mer...

Det første sentralstryemøtet "på Løvebakken"

Sentralstyret i forbundet var samlet for andre gang i dag. For første gang skjedde dette i forbundets nye lokaler. Møterommet... Les mer...

Arbeidet med årets lønnskrav er i gang

Onsdag samlet Norsk Ergoterapeutforbund de nyoppnevnte tariffutvalgene og sentralstyret til tariffpolitisk konferanse. Konfera... Les mer...

"Ergoterapeuten" godkjent som vitenskaplig tidsskrift

Fagbladet vårt, "Ergoterapeuten" har blitt godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Det er Norsk samfunnsvitens... Les mer...

Aktuelle møteplasser i mars

Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer Møteplasser i Folkehelse og Allmennhelse 15.-17. mars. Det er fortsatt ledige plasser! På... Les mer...

Sidsel Bjørneby møtte kongen i går

Sidsel Bjørneby, som fikk overrakt kongens fortjenestemedalje under vårt landsmøte på Lillestrøm i november, hadde audiens på... Les mer...

Utfordret frontfagsmodellen

- Vi har Europas best betalte industriarbeidere mens utdanningsgruppene i offentlig sektor sakker akterut lønnsmessig. Dette k... Les mer...