Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du artikler publisert under Aktuelt på forsiden.

Trykk Les mer for å få med deg hele artikkelen.

Erganeprisen til fire ergoterapeuter fra Sunnaas

Erganeprisen ble i dag utdelt til fire ergoterapeuter fra Sunnaas, for deres arbeid med VR, robotikk og spillteknologi. Les mer...

Den sjette fagkongress i ergoterapi sparket i gang i dag

600, en åttendedel av landets ergoterapeuter, er samlet når Fagkongress i ergoterapi nå er i gang. Les mer...

To vant gratisbillett på Fagkongressen

Et nytt medlem og en rekrutterer har vunnet gratis deltakeravgift til Fagkongressen neste uke. Les mer...

Delta på landsmøtet der du er

Onsdag starter Ergoterapeutenes landsmøte. Du kan delta selv om du ikke skal til Trondheim. Les mer...

Bred front mot kutt i heistilskudd

Ergoterapeutene og en rekke andre organisasjoner protesterer mot kutt i støtten til etterinstallering av heis. Les mer...

På Stortinget for rekrutteringstilskudd, hjelpemidler og rehabilitering

Denne uka deltar vi i tre høringer på Stortinget om neste års statsbudsjett. Se dem på nett. Les våre innspill. Les mer...

Fortsatt mulig å markere Ergoterapiens dag

Ikke kommet i gang med planlegginga. Det er fortsatt mulig å markere dagen fredag. Les mer...

Tildeling av årets FoU-midler

Det var avsatt kr 400 tusen til forsknings- og utviklingsmidler (FOU) i 2017. Fem prosjekter har fått støtte. Les mer...

Regjeringen rokker med hjelpemiddelordningen

Regjeringens forslag til statsbudsjett rokker med hjelpemiddelordningen. Les mer...

Statsbudsjettet uten rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter

Behovet for ergoterapeuter er stort. Det er skuffende at regjeringa ikke foreslår rekrutteringstilskudd, sier forbundsleder Ni... Les mer...

Velkommen til landsmøte og Landsmøtekonferansen

8.-10. november arrangerer vi landsmøte i Trondheim. Skal du ikke dit, kan du likevel følge med på nett. Les mer...

Våre høringssvar. Pakkeforløp, psykisk helse

Arbeid med pakkeforløp for spesialisthelsetjenestens arbeid med psykiskhelse og rus er i gang. Les våre høringssvar. Les mer...

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare. Se hvem som ble valgt i din region. Les mer...

Sees vi på landsmøtet?

Sees vi på landsmøtet? Forbundsstyret har i dag lagt frem sakspapirene til møtet. Les mer...

Marker Ergoterapiens dag du også.

Ergoterapeutene oppfordrer alle medlemmer til å ta del i markeringa 27. oktober. I 2016 ble dagen markert over 70 steder. Klar... Les mer...

Bruk stemmerettene!

Da er de regionale valgene i gang i alle regioner, og mandag er det stortingsvalg. Bruk stemmerettene! Les mer...

Møt kandidatene til de regionale valgene

Regionale valgkomiteer har lagt frem sin foreløpige innstilling til de elektroniske valgene. Burde du eller andre vært innstilt? Les mer...

Møt en forsker til nettmøte i lunsjen

Møt en forsker. Møt Monica Lillefjell til nettmøte i lunsjen. Folkehelsearbeid er temaet og 31. august er dagen. Les mer...

Still til valg og delta i de regionale valgene!

Bli med og skap aktivitet og deltakelse i organisasjonen - Still til valg som regionstyremedlem! Les mer...

Vi har svært fornøyde medlemmer

Vi har fått gode tilbakemeldinger i Medlemsundersøkelsen. Disse skal vi bruke, og bli enda bedre. Les mer...

Vi ønsker alle en aktiv, god sommer

God sommer! Forbundskontoret holder åpent som vanlig mellom 8 og 15. Les mer...

Sanner ville ikke høre

Statsråd Sanner ignorerer fagmiljø og brukerorganisasjoner og la i dag frem byggforskrifter som gir dårligere byggkvalitet. Les mer...

Møt Petter Uteligger i Arendal i august

På vårt arrangement under Arendalsuka skal Petter Uteligger diskutere helsetjenester for psykisk syke og personer med rusprobl... Les mer...

Helen Bull disputerer til doktorgraden i dag

Ergoterapeut Helen Bull disputerer til doktorgraden i dag. Vi gratulerer. Les mer...

Rekordraske forhandlinger i Virke-området

I går kom vi frem til et resultat for våre medlemmer i Virke-området etter rekordraske forhandlinger. Les mer...

Hanne Tuntland disputerer om hverdagsrehabilitering

2. juni disputerer ergoterapeut Hanne Tuntland til doktorgraden. Temaet er Hverdags-rehabilitering. Vi gratulerer. Les mer...

Lovfestet rett til hjelpemidler kan slå sprekker

Vi er bekymret når Hjelpemiddelutvalget vil redusere rettigheter i folketrygden til tilskudd fra Husbanken og kommunene. Les mer...

Negative konsekvenser ved flytting av ansvar for hjelpemidler i bolig

En utredning fra Menon Economics viser åpenbare negative virkninger knyttet til Hjelpemiddelutvalgets forslag. Les mer...

Ingen opptrapping av rehabilitering fra regjeringen

I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ingen økning til Opptrappingsplan for rehabilitering. Det er skuffende. Les mer...

Stor etterspørsel etter ergoterapeuter i kommunene

Etterspørselen etter ergoterapeuter er stor. I 2016 ble det 148 flere stillinger i kommunene. Les mer...