Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du artikler publisert under Aktuelt på forsiden.

Trykk Les mer for å få med deg hele artikkelen.

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare. Se hvem som ble valgt i din region. Les mer...

Sees vi på landsmøtet?

Sees vi på landsmøtet? Forbundsstyret har i dag lagt frem sakspapirene til møtet. Les mer...

Marker Ergoterapiens dag du også.

Ergoterapeutene oppfordrer alle medlemmer til å ta del i markeringa 27. oktober. I 2016 ble dagen markert over 70 steder. Klar... Les mer...

Bruk stemmerettene!

Da er de regionale valgene i gang i alle regioner, og mandag er det stortingsvalg. Bruk stemmerettene! Les mer...

Møt kandidatene til de regionale valgene

Regionale valgkomiteer har lagt frem sin foreløpige innstilling til de elektroniske valgene. Burde du eller andre vært innstilt? Les mer...

Møt en forsker til nettmøte i lunsjen

Møt en forsker. Møt Monica Lillefjell til nettmøte i lunsjen. Folkehelsearbeid er temaet og 31. august er dagen. Les mer...

Still til valg og delta i de regionale valgene!

Bli med og skap aktivitet og deltakelse i organisasjonen - Still til valg som regionstyremedlem! Les mer...

Vi har svært fornøyde medlemmer

Vi har fått gode tilbakemeldinger i Medlemsundersøkelsen. Disse skal vi bruke, og bli enda bedre. Les mer...

Vi ønsker alle en aktiv, god sommer

God sommer! Forbundskontoret holder åpent som vanlig mellom 8 og 15. Les mer...

Sanner ville ikke høre

Statsråd Sanner ignorerer fagmiljø og brukerorganisasjoner og la i dag frem byggforskrifter som gir dårligere byggkvalitet. Les mer...

Møt Petter Uteligger i Arendal i august

På vårt arrangement under Arendalsuka skal Petter Uteligger diskutere helsetjenester for psykisk syke og personer med rusprobl... Les mer...

Helen Bull disputerer til doktorgraden i dag

Ergoterapeut Helen Bull disputerer til doktorgraden i dag. Vi gratulerer. Les mer...

Rekordraske forhandlinger i Virke-området

I går kom vi frem til et resultat for våre medlemmer i Virke-området etter rekordraske forhandlinger. Les mer...

Hanne Tuntland disputerer om hverdagsrehabilitering

2. juni disputerer ergoterapeut Hanne Tuntland til doktorgraden. Temaet er Hverdags-rehabilitering. Vi gratulerer. Les mer...

Lovfestet rett til hjelpemidler kan slå sprekker

Vi er bekymret når Hjelpemiddelutvalget vil redusere rettigheter i folketrygden til tilskudd fra Husbanken og kommunene. Les mer...

Negative konsekvenser ved flytting av ansvar for hjelpemidler i bolig

En utredning fra Menon Economics viser åpenbare negative virkninger knyttet til Hjelpemiddelutvalgets forslag. Les mer...

Ingen opptrapping av rehabilitering fra regjeringen

I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ingen økning til Opptrappingsplan for rehabilitering. Det er skuffende. Les mer...

Stor etterspørsel etter ergoterapeuter i kommunene

Etterspørselen etter ergoterapeuter er stor. I 2016 ble det 148 flere stillinger i kommunene. Les mer...

Stor innsats for skadeforebygging

Kari Aursand har i en årrekke gjort en stor innsats i det skadeforebyggende arbeidet. Les mer...

Også statsoppgjøret fant sin løsning

I natt kom Unio Stat frem til en forhandlingsløsning for våre medlemmer i staten. "De fire store" er nå i havn. Les mer...

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune er i havn

Lønnsoppgjøret mellom Unio-forbundene og Oslo kommune er ferdig. Partene kom til enighet fredag ettermiddag. Les mer...

Enighet for våre medlemmer ved sykehusene

Det ble i dag oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Spekter og Ergoterapeutene. Les mer...

Løsning for våre medlemmer i kommunene

Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. Les mer...

Spennende disputas om psykisk helsearbeid

Ergoterapeut Vår Mathisen disputerer til doktorgraden på Universitetet i Tromsø fredag. Les mer...

SYE-saken viser behovet for å stå sammen

Erfaringene fra SYE-saken i Oslo viser at ergoterapeuter må stå sammen, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Les mer...

Hvem skal få Erganeprisen?

Kom med forslag på kandidat som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi. Les mer...

Bidra til medlemsundersøkelsen

Undersøkelsen skal bidra til større aktivitet i forbundet, og legges til grunn for planene i neste landsmøteperiode. Les mer...

Aktivitet og deltakelse for alle. Bli medlem!

Meld deg inn og delta i trekningen av en gratisbillett til fagkongressen. En billett trekkes også blant de som verver. Les mer...

Hvem skal få Tillitsvalgtprisen i år?

For sjette gang skal Tillitsvalgtprisen deles ut i år. Vi vil ha forslag til kandidater, og det er mange å ta av. Les mer...

Bli hørt om fremtidens hjelpemiddelformidling

Vi oppfordrer alle til å bidra til en bedre hjelpemiddelformidling. Bidra med høringssvar! Les mer...