Arbeidsplassvurdering

NAV har anledning til å honorere ergoterapeuter som foretar arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Oppdraget består av en funksjonsvurdering og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. Målet med tilretteleggingen er at arbeidstaker kan ta opp arbeidet helt eller delvis, eller forebygge sykefravær.

Hvor finner jeg en ergoterapeut som kan ta arbeidsplassvurdering?

Gå inn på: Oversikt over arbeidsplassvurdere

Hvem kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen?

Alle partene kan ta initiativ til en arbeidsplassvurdering – arbeidstaker, arbeidsgiver, behandlende fysioterapeut, NAV eller sykemelder. Med sykemelder menes fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor. Ordningen er en frivillig ordning, og forutsetter at den sykmeldte selv er interessert.

Hvem kan få tilbudet?

Oppdrag fra NAV er et tiltak som kan benyttes overfor arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uførepensjon. Det er en forutsetning at bedriften ikke har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning. Videre er ordningen avgrenset mot saker der kommunehelsetjenesten har ansvaret for koordinering av rehabiliteringsopplegget. Denne ordningen gir NAV mulighet til å bidra med faglig bistand for å få vurdert tiltaksmuligheter på arbeidsplassen, der behovet for slike vurderinger ikke dekkes på annen måte.

Mer informasjon om ordningen finner du på NAVs hjemmesider.  Arbeidsplassvurdering (nytt vindu).

Rapportskjema

Ved bruk av ordningen med arbeidsplassvurdering skal ergoterapeuten rapportere til NAV. Last ned skjemaet på NAVs hjemmesider:

Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for inkluderende arbeidsliv

I kjølvannet av den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) iverksettes i dag ny en forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter. Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut er ett av formålene det kan gis tilskudd til i den nye forskriften. Les mer.

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT-honorar. Les mer

Kompetansekrav til ergoterapeuten:

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner ergoterapeuter som skal foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV.

Søkeren må tilfredsstille minst ett av følgende krav:

  • Ergoterapispesialist Arbeidshelse eller annet relevant spesialistområde.
  • Videreutdanning Arbeid og Helse (15sp) ved NTNU, der hjemmeeksamen omhandler aktuell problemstilling. ELLER: gjennomført «Onlinekurset: Lær arbeidsplassvurdering», inkludertskriftlig oppgave, se www.presenter.no. Andre kurs med tilsvarende innhold og varighet kan også godkjennes. Legg ved dokumentasjon/kursbevis.
  • Minst 3 års arbeidserfaring i 50% stilling innen arbeidshelseområdet, for eksempel i bedriftshelsetjeneste, ved arbeidslivssentre eller innen arbeidsrehabilitering.

Godkjenningen kan også benyttes som bevis på formell kompetanse for arbeidsplassvurdering i andre sammenhenger.

Søknad om godkjenning sendes til Norsk Ergoterapeutforbund post@ergoterapeutene.org

Oversikt over godkjente arbeidsplassvurderere

Nedenfor finner du en fylkesvis oversikt. De fleste tar også oppdrag utenom eget fylke.

Akershus Hordaland Oslo Troms
Aust-Agder Møre og Romsdal Rogaland Vest-Agder
Buskerud Nordland Sogn og Fjordane Vestfold
Finnmark Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Østfold
Hedmark Oppland Telemark Ukjent

 

Akershus

  Til toppen
Vigdis Haugen Aae vigdis.haugen.aae@asker.kommune.no 47852070
Hilde Eriksrud
Ingrid Hole-Langeland ingrid_hole@hotmail.com 97084417
Hilde Jorunn Moen hilde@paajobb.no 90177079
Susanne Moos susanne.moos@moella.no 99387782
Grete Jorunn Nybakk grete.jorunn.nybakk@nes-ak.kommune.no 917 124 64
Cecilie Ringdal c_ringdal@hotmail.com 41 12 27 40
Lone Storgaard post@storgaard.no  www.storgaard.no 951 56 718
Christine Hylbak Vie christine.h.vie@gmail.com 97134620
Elisabeth Gedde elisabeth@stateranorge.no  http://stateranorge.no/  
Liv Gunn Bekkenes www.ergoterapitjenester.no
ergoterapitjenester@hotmail.com
47605080
Vidar Magne Henningsen vidarmagne@gmail.com 99 63 85 18

Aust-Agder

  Til toppen  
Tone Marie Trondal tmt@aa-miljo.no 98033546
Lene Midtstøl lenemidtstol@gmail.com 99 00 40 34

Buskerud

  Til toppen  
Tove Ellen Aagesen aagesen@online.no 90554888
Julie Vea Arnesen ergoterapeutarnesen@hotmail.com 90994697
Kamilla Lemb Herbjørnsen kamilla_lh@hotmail.com 92495217
Liv Gunn Bekkenes www.ergoterapitjenester.no
ergoterapitjenester@hotmail.com
47605080
Hanne Berntsen hanne.berntsen@ebnett.no 95131114
Heidi Grimnes heidi@grimnes.nu 92226808
Mari Hustveit mari.nordin.hustveit@flesberg.kommune.no 93412014
Kim Schultz-Haudt Lid ergolid@live.no 92 42 89 19
Marianne Saue mariannesaue@hotmail.com 41 93 15 70
Elen Bumse Stene bumse1@casa.as 41618554
Liv Gunn Bekkenes www.ergoterapitjenester.no og ergoterapitjenester@hotmail.com 476 05 080

Finnmark

  Til toppen  
Hilde Bergtun hilde@friskinord.no 91819027
Janne Wik jannewik5@gmail.com 92461310
John Vegard Seim Soini Vegard@tanafysikalske.no 41456155
Kate Anita Johannessen kate.anita.johannessen@hotmail.no 90715242
Kari Wergeland Teigmo kari@teigmo.no 90052549
Lisbeth Helen Jordbru lisbeth.jordbru@svbht.no 90557678
Marielle Skjerve Lillemo Hårstad marielle-harstad@hasvik.kommune.no 90695059

Hedmark

  Til toppen  
Astrid Børsting Andersson asborand@gmail.com 91160086
Karen Wenche Flugstad karen.wenche@flugstad.no 90978480
Kristin Haugen Kristin@hernesinstitutt.no 93065077
Liv-Unni Gandrudbakken L.Gandrudbakken@hms-ost.no 95863873
Barbara Koller barbara.koller@trysil.kommune.no 99417883
Hege Jenny Lerum HegeJenny.Lerum@Oppfrisk.no 95234585
Birgit Wenstad birgit.wenstad@vaaler-he.kommune.no 99240609

Hordaland

  Til toppen  
Margunn Elin Gjervik Dyrøy dyroy27@hotmail.com 92048202
Marita H Handegard marita.handegard@kvinnherad.kommune.no 95275478
Anne Sidsel Hoel anne-sidsel.hoel@osteroy.kommune.no 481 46 739 arbeid
Eva Tillerli Sirevåg evajoergenvaag@hotmail.com 924 43 086
Toril Hunnålvatn jorubato@gmail.com 95 92 30 65
Zahra Alaa Jaboori saraalaa_6@hotmail.com 98466970
Gunnhild Namtveit gnamtveit@hotmail.com 98077819
Trond Ottesen sotrapost@gmail.com 92285730
Bianca Rolfsnes-Flock brolfsnes@gmail.com 48260763
Kristine Senneset ksenneseth@hotmail.com 97033947
Frøydis Våge froydis.vage@a2g.no 92811599
Leif Bj. Vårdal post@eset.no 92463349
Sunniva Øseth sunniva38@hotmail.com 97680548
Synnøve Nilsen Ådnanes synnove76@hotmail.com
Anne Lise Sortland sortland@annalise.no 99548869
Merethe Sørbotten mersoer@gmail.com 95250526

Møre og Romsdal

Til toppen  
Joanne Picton Aarseth joanne_picton@hotmail.com 99495111
Inge Hermann Foss inge-herman.foss@svorka.net 97978212
Kjell Vidar Fromholtz kjell.fromholtz@norpro.no 90133935
Anita Eline Bøe Groven anita@astero.no 46444306
Roar Hellem roar.hellem@arbeidstilsynet.no 91797277
Maria Homleid mariahomleid@hotmail.com 92 41 96 83
Lena Huseby lenape2@online.no 92084016
Frode Nitter Joranger frode.joranger@gmail.com 45611654
Astrid Karlsnes astridbenedicte@gmail.com 99690828
Birgitte Ulstein Kvangarsnes ulsteinb@online.no 48217117
Tone K Pileberg tone_kri@hotmail.com 992 35 248
Gunn Kruse Steen gunnemor@online.no 98494287
Berit Anne Sørvik berit@averoybht.no 98612045
Cecilie Myklebust cmyklebust@hotmail.com 99597190
Tone Kiperberg Kirkhorn tone.kirkhorn@brisk.no 41 90 29 20
Therese Løvslett thereselovslett@hotmail.com 41472609
Monica Berg monberg76@gmail.com 92265452
Tina Karin Holten Tina.holten@gmail.com 93440838

Nordland

  Til toppen  
Grete M Brandsæther gretebrand@hotmail.com 97112121
Karina Dahl Christensen kadachris@hotmail.com 91720522
Berith Johansen berith.johansen@nav.no 91541639
Inger Synnøve Kjos synnove.kjos@gmail.com 99553226
Sissel Eide Knutsen sissel_eide2@hotmail.com 97594718
Torunn Sund-Olsen torunn@niks.no 41763951

Nord-Trøndelag

  Til toppen  
Jorunn Elisabeth Eide jorunn.eide@hoylandet.kommune.no 93255640
Anne Følstad anne.folstad@helse-nordtrondelag.no 41424673
Ane Gran ane.gran@ipas.no 93099069
Marie Pauline Nilsen Holtan marie.holtan@stas-as.no 93248940
Marit Rikstad marit.rikstad@namsos.kommune.no 91596862
Ragnhild Røen ragnhildroen@hotmail.com 990 100 64
Tor-Erik Selvik tor-erik.selvik@namsos.kommune.no 45861234
Lise Brevik Setten l.setten@frisurf.no 92480339
Rune Trætli Storvik rune.traetli.storvik@frisknett.no
Lara Thorsø laratorso@yahoo.no 98049563
Ingrid Sakshaug-Rønning ingrid.sakshaug-ronning@frisknett.no 98246068

Oppland

  Til toppen  
Åse Birgit Berge aaseee85@hotmail.com 41448457
Gitte Bertelsen gitte.bertelsen@g-bht.no 97538167
Agnethe Fløtlien agnethe.flotlien@gjovik.kommune.no 99587598
Elisabeth Hasselknippe elisabeth.hasselknippe@revmatismesykehuset.no 91839944
Kjell Arne Hunnes kjell.hunnes@gmail.com 97168685
Ann Sidsel Pettersbakken oapett@online.no
Kurt-Erik Rauset rauseten@hotmail.com 90997615
Per Rune Regstad per-rune.regstad@oyer.kommune.no 93482612
Laila Vatn lailavatn@hotmail.com 99641714

Oslo

  Til toppen  
Kristin Meås Bye Kristinmbye@gmail.com  www.storgaard.no 95 09 65 31
Silje Engstad s_engstad@hotmail.com 47635377
Anne Mette Grandaunet annemette4444@gmail.com 92440351
Elisabeth Gedde elisabeth@stateranorge.no http://stateranorge.no/ 99306174
Susan Christine Juul susan.juul@bgo.oslo.kommune.no 99285058
Gro Svensen Krefting gro.krefting@bedringensvei.com
Tone Kristin Lie tone_k_lie@hotmail.com   93036057
Gunn Martha Londalen marthalondalen@hotmail.com 93622694
Benthe Nilsen benthenilsen@gmail.com 41326600
Leif Ståle Nævestad leif.staale@optimalergo.no 97604048
Inger Rosshaug inger.rosshaug@oppdal.com 41021499
Lone Storgaard post@storgaard.no  www.storgaard.no 95156718
Petter Wolden pwolden@hotmail.com 92456879
Maria Tuen Lindqvist mariatuenlindqvist@gmail.com 47657724
Kristin Holby kholby475@gmail.com 99 52 64 93
Liv Gunn Bekkenes www.ergoterapitjenester.no
ergoterapitjenester@hotmail.com
47605080

Rogaland

  Til toppen  
Marta Litangen Kanagarajah mlitangen@hotmail.com 97131056
Tonje Våge Alvestad tonje.vaage.alvestad@stavanger.kommune.no 41140109
Kathrine Berg kathrine.berg@sus.no
Åse Marie Eikeland aase_marie@hotmail.com 99562433
Kari Gro Haakestad kari.gro.haakestad@lyse.net 93872843
Trond Harald Håland leveaktivt@gmail.com 40018899
Jane Helen Jelsa jhje@ha.kommune.no 97570058
Tone Meling Lauvvik tone.m.lauvvik@lyse.net 98681369
Bettina Leikvoll bettinaorama@gmail.com 93007753
Grethe Lind grethe.lind@eigersund.kommune.no
Anne Linga annelinga@haugnett.no 98625464
Tonje Moen tonje.moen@strand.kommune.no 99259576
Kirsti Lorentsen Moltu kirsti.moltu@stavanger.kommune.no 90622203
Sekine Skeie skeiesekine@hotmail.com 97407115
Sissel Hamran Skjæveland sisselhs@gmail.com 98805400
Kjell Inge Vestre kivestre@me.com 94335571
Hilde Throndsen Vestvik hildevestvik@hotmail.com 48023282
Tina Wastian tina.wastian@gmail.com 93437451
Siv Helen Østerhus Siv.helen.osterhus@gmail.com 97512097
Vanessa Øvstetun vanessa_oe@hotmail.com 90125188
Mette Nilsen Aarsland mette.nilsen@jias.no  

Sogn og Fjordane

  Til toppen  
Evy Iren Aarsheim evy.aarsheim@flora.kommune.no 95932851
Frøydis Haga froydis.haga@vik.kommune.no 48 11 03 99
Turid Kalsnes turid.kalsnes@helse-forde.no 92227893
Endre Kirketeig endre.kirketeig@enivest.net 41530360
Anna Karine Marstein a.k.marstein@aurland.kommune.no 95984630
Anita Norstrand litenita@online.no 48229528
Tone Merethe Ommedal tone.merethe@hyen.no 99699186
Elfrid Rauset elfridrauset@hotmail.com 47602337
Hilde K Vadheim hildekv@hotmail.com 97710924
Marta Småbrekke Thomson martas.fot@gmail.com 46 83 89 49

Sør-Trøndelag

  Til toppen  
Marita Albrigtsen marita-al@loqal.no 92293615
Anne Christin Aune anne.chr.aune@gmail.com 47300669
Marita Bjørlykhaug marita_brattaas_b@hotmail.com 95824712
Gudrun Borgen nidarosb@online.no 99642022
Jan Erik Byrknes jan.erik.byrknes@stavanger.kommune.no 91773456
Martin Hokstad martintrine@bluezone.no
Grethe Kristoffersen grethe.kristoffersen@malvik-produkter.no 95070840
Jim Cato P. Jensen jim_cato2@hotmail.com 93253112
Tone Mille K Røkenes tonemille@gmail.com 90971946
Synnøve Sletvold synnovesletvold@hotmail.com 90967423
Anita M Haarberg Sørensen anitama@online.no 97042328
Monica K Fredagsvik Torve monica.torve@hotmail.com 95280066
Ragnhild Vinkenes ragnhild@vinkenes.no 92031419
Sissel Østraat sissel@fosenbht.no 97651661
Hilde Halseth hh@oppdal.com 99029007

Telemark

  Til toppen  
Stine Mariann Garstad Husabø stinemgarstad@hotmail.com
Linn Therese Jacobsen linnth88@gmail.com 98420531

Troms

  Til toppen  
Laila Eilertsen laila.eilertsen@bardu.kommune.no 93687428
Ann-Bjørg Fyhn abafyhn@online.no 95214499
Cathrine Kristoffersen cathrine.kristoffersen@tromso.kommune.no 91735817
Anne Vestermo Nesje anne.vestermo.nesje@salangen.kommune.no 97463486
Sissel Knudsen post@eset.no 92463349
Renate Møller-Olsen natemoller@hotmail.com 41491514/77043361
Margit Heide margit_heide@hotmail.com 97470881
Trine Thorbjørnsen Nilsen trinet1986@gmail.com 95978821

Vest-Agder

  Til toppen  
Ragnhild Golimo Gaare rgolimo@hotmail.com 90771017
Inger-Marie Rokstad inger.marie.rokstad@sirdal.kommune.no 41457590
Beate Hauge Tveiten egitveit@online.no
Kristin Tverberg kristin.tverberg@ergoressurs.no 99440776
Vinni Liebermann Johansen Vinni.Johansen@online.no 916 77 592
Susanne Andersen susanne.andersen@live.no 97096547

Vestfold

  Til toppen  
Vanja Rosèn Wettergreen vanja.wettergreen@sandefjord.kommune.no 93 69 12 88

Østfold

  Til toppen  
Bjørg Irene Halvorsen irhalvo@gmail.com 90632294
Marianne Gerstrup Olson gerstrup@online.no 41579686
Lars-Åke Olsson laro@fredrikstad.kommune.no 92806607
Irene Henriksen irene@fpdh.no 91868128

Ukjent

  Til toppen  
Sissel Knudsen post@eset.no