Kunnskapsbaserte retningslinjer

 

Førerkortvurdering

Norsk Ergoterapeutforbund har laget Ergoterapeuter og førerkortvurdering, som er kunnskapsbaserte retningslinjer for å kvalitetssikre et viktig praksisfelt. Med retningslinjene ønsker vi å sikre at ergoterapeuters vurderinger av egnethet for bilkjøring er kunnskapsbasert. Retningslinjene omhandler ergoterapeuters bidrag til tverrfaglige vurderinger.

Studieopplegg, hjelpemidler

Hjelpemidler og tilrettelegging kan være en støtte i aktivitet og deltakelse – på tross av funksjonsproblemer.

Boka til Nils Erik Næss

Kunnskapsgrunnlaget for dette fagområdet er beskrevet i læreboka «Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse – et kunnskapsbasert grunnlag». Forfatter er Ergoterapeutenes nestleder Nils Erik Ness.

Sammen med NAV har han utviklet et studieopplegg basert på læreboka. Læreboka og undervisningsopplegget er gratis tilgjengelig for Ergoterapeutenes medlemmer.

Gå til studieopplegget (nytt vindu)

 

Hjelpemiddelformidling

Tekniske hjelpemidler er ett av flere tiltak for å nå målet om aktivitet og deltakelse, og mange ergoterapeuter bruker en stor del av arbeidstiden sin på dette tiltaket.