Verktøy og redskap for ergoterapeuter

Dette er Ergoterapeutenes verktøykasse. På disse sidene vil du finne en lang rekke verktøy og redskaper som du vil dra nytte av i ditt arbeid som ergoterapeut.