Utdanning og autorisasjon av ergoterapeuter i Norge

De seks utdanningene

Bachelor i ergoterapi kan tas ved seks ulike høgskoler og universitet (linker åpnes i nytt vindu):

Autorisasjon - offentlig godkjenning

For å jobbe i Norge må ergoterapeuter som er utdannet både i Norge og i utlandet ha godkjent autorisasjon gjennom søknad til Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell, Autorisasjon og lisens (nytt vindu).

Søkegodkjenning som ergoterapeut (nytt vindu)

International godkjenning

Utdanningene er godkjent av World Federation of Occupational Therapists (WFOT) og er medlem av European Network of Occupational therapy in Higher Education (ENOTHE). Ergoterapeututdanningene deltar i flere utvekslingsprogram, noe som gir mulighet til å ta praksis eller deler av studiet i utlandet.

Spesialisering

Ergoterapeuter har ulike muligheter til spesialisering og videreutdanninger, og kan studere til ulike mastergrader og doktorgradsforløp ved norske og utenlandske universiteter.