Internasjonale nettverk og samarbeid

Bildet av jorda med satelitter rundt

Ergoterapi er et internasjonalt fag og det foregår til sammen mye forskning og fagutvikling innen faget. Antall ergoterapeuter har økt sterkt de senere år, og det finnes i dag ergoterapeuter over hele verden. Det er dannet flere nettverk for å styrke fagets utbredelse og kvalitet i et internasjonalt perspektiv, b.la. med europeiske kongresser, verdenskongresser og faglige publikasjoner og standarder. Dette sikrer kvaliteten av ergoterapifaget også i Norge og muliggjør mobilitet innen utdanning og arbeid.

Norsk Ergoterapeutforbund er i dag medlem av Det Europeiske Ergoterapeutforbundet (COTEC), Europeisk nettverk for ergoterapi i høyere utdanning (ENOTHE) og samarbeider tett med de nordiske fagforbundene. Alle medlemmer er i tillegg individuelle medlemmer av Verdensforbundet for ergoterapeuter (WFOT).