Faget og yrkes historie

 

Ergoterapi, på engelsk Occupational Therapy, oppsto i USA rundt 1900. Ergoterapi kom først i gang innen psykisk helsevern og senere ved tuberkulosesanatoriene. De to verdenskrigene satte fart i utdanningen av ergoterapeuter i den vestlige verden fordi mange hadde behov for opptrening etter krigsskader. Det norske helsevesenet fikk sine første ergoterapeuter på slutten av 40-tallet. De hadde tatt sin utdanning i utlandet og kalte seg arbeidsterapeuter.

Den første norske arbeidsterapeututdanningen startet i Oslo i 1952. I 1974 ble utdanningen treårig. Yrkestittelen arbeidsterapeut ble erstattet med ergoterapeut i 1975 og beskyttet av Lov om godkjenning m.v. av helsepersonell. Samme år startet den andre norske ergoterapeututdanningen i Trondheim. I 1990 startet ergoterapeututdanning i Tromsø, 1993 i Bergen, 2001 i Sandnes og i 2013 på Gjøvik.

Norsk Ergoterapeutforbund ble etablert i 1952 med navnet Norges Arbeidsterapeuters Landsforbund og ble fullt medlem av verdensforbundet for ergoterapeuter (WFOT) i 1958

Les mer