Regodkjenning Ergoterapispesialist

Godkjenning til ergoterapispesialist gjelder for 7 år fra og med vedtak i spesialistrådet. For å få videre godkjenning, må man søke om regodkjenning. Vedtatt av Ergoterapeutenes sentralstyre 03.02.2004, oppdatert 07.02.2014.

Søknadsfrist for alle godkjenningsordningene er 15. september hvert år.

Søknad om regodkjenning skrives på eget skjema, som sendes Norsk Ergoterapeutforbund, Stortingsgata 2, 0158 Oslo eller på epost til post@ergoterapeutene.org . Kopi av attester og annen atestertdokumentasjon skal være vedlagt. Søknadspapirer returneres ikke.

I september 2013 vedtok Sentralstyret nye kriterier for ergoterapispesialistgodkjenning. De nye kriteriene bygger på en mastergrad og trer i kraft fra 2014. Fram til 31.12.2020 kan søknader bli behandlet både etter de gamle og de nye kriteriene.

Ergoterapeuter godkjent etter både gammel og etter ny ordning, regodkjennes etter samme regodkjenningskriterier.