Forskning og forskere

Her finnes informasjon om oppdatert forskning, om Ergoterapeutenes forskningmidler og om ergoterapeuter som har doktorert i Norge, eller norske ergoterapeuter som har doktorert i Sverige.    

 

FoU-midler

Ergoterapeutenes støtte til forskning og utvikling (FoU), skal bidra til ergoterapifaglig forskning og utvikling. Støtten kan gis medlemmer i form av arbeidsstipend, dekning av prosjektkostnader eller reisestipend. Forbundsstyret vedtar prioriteringene for tildeling av midler.

Forskning i ergoterapi

For å forstå mennesker med aktivitetstap, for å dokumentere, utvikle, begrunne og effektvurdere ergoterapi, er forskning nødvendig.

Ergoterapeuter deltar i fagspesifikk og tverrfaglig forskning både nasjonalt og internasjonalt. Denne forskningen gjøres stort sett kjent gjennom forskningstidskrifter og blir også registrert i ulike databaser (se egne sider for kunnskapssøk).