Ergoterapi og ergoterapeuter

Ergoterapeutene bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Ergoterapeutene gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Ergoterapeuter har en annen tilnærming enn andre helsearbeidere til aktivitet og funksjoner, og er mer opptatt av løsninger enn av problemer. Derfor starter ergoterapeuten samarbeidet med å spørre hva som er viktig i livet til personen..

Ergoterapeuten hjelper dem deretter med å trene og tilrettelegge aktivitetene i hverdagen. Hvis hjemmet eller jobben må endres, kan ergoterapeuten bidra. Ergoterapeuten gjør det også mulig for deg å begi deg fra den ene hverdagsaktiviteten til den andre.

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig!

Ergoterapi oppsto som praksis rundt 1900 i USA og Europa, og har siden utviklet en fagtradisjon der fundamentet er vektleggingen av forbindelsen mellom aktivitet og helse. Les mer om faget og yrkets historie og om Seniorforums bok "Pionerenes fortellinger" (nytt vindu).