Hva er viktig i livet ditt? Og hva skal til for at du lever dette livet?

Hva er viktig i livet ditt? Og hva skal til for at du lever dette livet? Dette er sentrale spørsmål for ergoterapeuter og også sentralt i informasjonsmateriellet om fag og yrke.

Materiellet kan lastes ned (pdf) eller bestilles fra ergoterapeutene.org/netthandel

Materiell  til nedlasting

Mer om ergoterapeuters kompetanse

Materiell som kan tilpasses lokalt

Print