Ergoterapeuters kjernekompetanse - Dette kan vi

Ergoterapeuter er eksperter på meningsfull aktivitet og deltakelse.Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse, tilrettelegger aktiviteter og utvikler inkluderende omgivelser for at flest mulig skal oppleve deltakelse og tilhørighet.

Ergoterapeuters kjernekompetanse beskriver ergoterapeuters kjerneoppgaver for å løse samfunnets helse- og velferdsutfordringer:

Forside, Ergoterapeuters_kjernekompetanse_Print_enkeltsider

Person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuters kjernekompetanse om person, aktivitet og omgivelser samt samspillet mellom disse, synliggjøres i denne figuren:

Figur fra A5_HVA_ER_VIKTIG–TIL_WEB_enkeltsider-2