Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig for enda flere

Vi har alle ulike ønsker, mål og drømmer for livene våre. Vi har ulik oppfatning om hva som er viktig i livet. Noen tenker stort, men tenker vi på det selvsagte i hverdagen? Tenker vi på hverdagsaktivitetene, som vi fyller livet med hver eneste dag og som mange av oss tar for gitt?

Hvordan ville du opplevd om du eller dine ble hindret i å gjøre de selvsagte,men meningsfulle hverdagsaktivitetene?

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere. Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Les mer i denne brosjyren

Annet informasjonsmateriell om ergoterapi