Godkjenning av kurs

Ergoterapeutene kan godkjenne kurs for å gi poeng til ergoterapispesialist.

Kurset må vare i minimum 6 timer for å bli godkjent.

Ergoterapeutene har sju spesialistområder: Allmennhelse, Barns helse, Eldres helse, Somatisk helse, Psykisk helse, Arbeidshelse og Folkehelse.

Søknads- og svarskjema lastes ned her Søknad- og svar-brev mal.dotx

Søknaden sendes til post@ergoterapeutene.org

Ergoterapispesifikk etter og videreutdanning

Dette er kurs for og ledet av ergoterapeuter i ergoterapeutiske teorier og metoder for eksempel; kurs i AMPS, A-one, MoHO, Australsk modell for aktivitetsutføring, Sanseintegrasjon, spesielle behandlingsmåter og lignende.

Spesialist spesifikk etterutdanning/kurs

Dette er kurs for helse- og sosialfagpersonell i aktuelle emner innen de ulike spesialistområdene.

Generell etterutdanning/kurs

Dette er etterutdanning/kurs i generelle emner som for eksempel brukermedvirkning, vitenskapelige teorier og metoder, veiledning og pedagogikk, politiske føringer.

Kriterier for kurs

For å få kurset godkjent må følgende dokumenteres

 • Målgruppe for kurset
 • Mål/hensikt med kurset
 • Innhold
 • Kursarrangør/kursansvarlig
 • Kursets varighet i timer fordelt på ulike emner.
 • Forelesers kompetanse/stilling
 • Arbeids-/studieform

Dersom kurset legges opp med selvstudier/deltakerstyrte arbeidsformer, kreves dessuten informasjon om:

 • Litteratur
 • Eventuelt oppgave/eksamen

Kursarrangør/kursansvarlig

Det er kursansvarlig som søker om godkjenning. Kurs kan for eksempel være arrangert av:

 • Ergoterapeutene sentralt og lokalt, samt Ergoterapeutenes enkeltmedlemmer
 • Andre fagorganisasjoner
 • Arbeidsgivere
 • Høgskole/universitet
 • Offentlige institusjoner
 • Ideelle organisasjoner
 • Firma
 • Internasjonale kongressarrangører

Søknad om godkjenning av kurs må sendes forbundet i god tid, helst 30 dager før kurset skal annonseres.