2017

Her finner du konferanseinnlegg fra kurs gjennomført i 2017. Materialet fra de fleste kursene er bare tilgjengelig for medlemmer.

Hverdagsrehabilitering - psykisk helse og rus

27.-28.april 2017 ble det holdt kurs for ergoterapeuter som arbeider innen psykisk helse og rus.Alle innlederne var ergoterape... Les mer...

Nettmøte om etter og videreutdanning

15. februar arrangerte Ergoterapeutene i Nord et nettmøte om etter- og videreutdanning og masterstudier for ergoterapeuter og... Les mer...