Konferanseinnlegg fra kurs og konferanser arrangert i 2016

Her finner du konferanseinnlegg fra kurs gjennomført i 2016. Materialet fra de fleste kursene er bare tilgjengelig for medlemmer.

Den kanadiske modellen CMOP-E og COPM

Presentasjoner til kurset 14. og 15. april 2016, samt en IKT oppfølgingsdag. Les mer...