Konferanseinnlegg 2013

Her finner du konferanseinnlegg fra kurs gjennomført i 2013.

Fagkongressen

Nærmere 600 ergoterapeuter samles til den 5. fagkongress i ergoterapi i Oslo. Her finner du presentasjonene til de fleste av plenumsforedragene. Innholdet i kongressen viser at ergoterapifaget anno 2013 har en imponerende spennvidde i tematikk og mangfold. Denne fagkongressen vil vise at ergoterapeuter vil være en synlig og viktig ressurs i samfunnet i fremtiden.

Du finner noen av presentasjonene som ble brukt her.

Jobbsøkekurs, studenter

I siste semester besøker Ergoterapeutene tredjelklassene ved ergoterapeutdanningene. Temaet er ergoterapeuters kompetanse, jobbsøking og innføring i hvordan forbundet kan bistå dem i overgangen medllom studenttilværelse og arbeidsliv.