Konferanseinnlegg 2012

Her finner du konferanseinnlegg fra kurs gjennomført i 2012.

Ergoterapi og Eldres helse

Ergoterapi og Eldres helse arrangeres i Høyres Hus Konferansesenter i Oslo 24. og 25. januar 2012.

Ergoterapi og Eldres helse er et fagkurs for ergoterapeuter, som tidligere ble kalt Møteplass. Temaene på disse to dagene er forebygging, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Temaene belyses med eldre med ulike utfordringer, med og uten demens. Kurset inneholder politiske føringer, forskning og presentasjon av beste praksis. Innledere fra Helsedirektoratet, Statens Seniorråd, Eldresikkerhetsrådet, NAKMI, Høgskolen i Trondheim, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonalt kompetansesenter i aldring og helse samt fra Voss Kommune.

Kurset er meritterende med 13 timer for ergoterapispesialitetene Eldres Helse og Allmennhelse.

Den kanadiske modellen COPM-E

Kurset gir innføring i den canadiske modellen og i undersøkelses- og vurderingsredskap basert på modellen. Formålet med redskapene er å avdekke aktuelle aktivitetsproblemer, å innhente informasjon om betydning av ulike aktiviteter samt å få informantens vurdering av utførelse av og tilfredshet med aktivitetsutførelse.

Disse redskapene brukes i mange kommuner i Danmark, som ledd i planlegging av hverdagsrehabilitering. Deltakerne på kurset vil lære å bruke redskapene selvstendig. Kurset varer i to dager og følges opp med en halv dag via Internett i etterkant. Kursleder er Ingvild Kjeken, ergoterapeut/PhD.

Målgruppen er ergoterapeuter i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 37,5 timer som ergoterapispesifikt kurs og spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist Allmennhelse, Eldres helse og Psykisk helse.  

Programmet kan lastes ned her

Forberedelse til kurs

IKT-basert forelesning 14.6.12

 

Ergoterapeutiske undersøkelses- og vurderingsredskaper

Kurset gir en innføring i betydningen av å arbeide kunnskapsbasert og benytte standardiserte og kvalitetssikrede redskaper. Liggetiden i spesialisthelsetjenesten blir kortere, og det stiller krav til systematisk kartlegging og effektiv tidsbruk. I alle nivåer er det behov for tydelige beskrivelser av konsekvenser av skader og sykdom, samt pasienters og brukeres motivasjon og ønsker.

Deltakerne vil lære å søke etter relevant redskaper og vurdere redskapets egnethet. Videre vil det bli presentert noen redskaper og erfaring med bruk av redskapene i praksis.

Programmet kan lastes ned her

Undersøkelsesredskaper som presenteres

 

Kurset Arbeidsdeltakelse

Kurset arrangeres 17. - 21.september i Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo.

Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer; Kurset Arbeidsdeltakelse. Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på det fysiske arbeidsmiljø.Formålet med kurset er; å øke kursdeltakernes teoretiske og praktiske kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot arbeidslivet og arbeidsrelaterte plager. Deltakerne skal kunne tilegne seg nødvendig kunnskap om ergonomi, ergonomisk rådgivning og om hvordan en vurderer arbeidsplasser i tråd med NAVs retningslinjer.Det har vært stor interesse for disse kursene.

Den kanadiske modellen COPM-E og COPM

21. og 22. november 2012 kl. 09.00 - 16.00, med en IKT- basert oppfølgingsdag 21.februar 2013 k. 09.00 - 12.00

Kurset gir innføring i den kanadiske modellen og i undersøkelses- og vurderingsredskap basert på modellen. Formålet med redskapene er å avdekke aktuelle aktivitetsproblemer, å innhente informasjon om betydning av ulike aktiviteter samt å få informantens vurdering av utførelse av og tilfredshet med aktivitetsutførelse.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 37,5 timer som ergoterapispesifikt kurs og spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist Allmennhelse, Eldres helse og Psykisk helse.

Velferdsteknologi

Kurset gir innføring i hva velferdsteknologi er og hvordan ergoterapeuter er involvert i utvikling og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi er ofte et nødvendig tiltak i hverdagsrehabilitering. Kurset er meritterende for ergoterapispesialist i Almennhelse, Eldres helse, Somatisk helse og Psykisk helse.

Jubileumskonferansen 2012

Programmet på jubileumskonferansen er tredelt. Den første delen tar for seg hverdagsrehabilitering mens samarbeid mellom utdanning og praksisfelt er innholdet i den andre. Den tredje delen er et fremtidsverksted der deltakerne skal tenke høyt om utviklinga av faget frem mot 2025.