Debattforum og møteplasser

Norsk Ergoterapeutforbund har debattforum for kunnskapsutveksling i ulike fagområder samt i ledelse, forskning & utdanning. Det finnes også flere internasjonale nettverk i ergoterapi med elektroniske nettverksgrupper

Norsk Ergoterapeutforbunds debattforum

Debattforum: www.ergoterapeutene.org/debattforum

For å delta i debattforum må du logge deg inn på Min side og deretter velge fanen for Debattforum. Debattforum er gratis og åpent for alle medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund. I debattforum kan du å stille spørsmål, gi beskjeder og diskutere emner av felles interesse. Ved å velge "Hold meg oppdatert" får du e-post hver gang det legges et innlegg i forumet.

I debattforum kan du:

  • stille spørsmål, få råd eller diskutere med andre ergoterapeuter innen arbeidsområdet
  • utveksle beskjeder og informasjon om litteratur, kurs, møter etc.
  • kommunisere med andre medlemmer og Norsk Ergoterapeutforbunds forbundskontor
  • motta aktuell informasjon fra Norsk Ergoterapeutforbund som angår arbeidsområdet
  • oppnå økt samarbeid mellom ergoterapeuter og ergoterapispesialister
  • bidra til utvikling av funksjon/spesialistområdet

Debattforum i arbeidshelse

For ergoterapeuter som er interessert i feltet arbeidshelse, som arbeider innen bedriftshelsetjeneste, arbeidsrehabilitering, NAV-etaten, arbeid med bistand mm.

Debattforum i barns helse

For ergoterapeuter som er interessert i barneergoterapi, som arbeider innen habilitering, skole- og barnehage, barnepsykiatri mm.

Debattforum i allmennhelse

For ergoterapeuter som er interessert i generallistrollen som ergoterapeut, som arbeider innen kommunehelsetjenesten, hjelpemiddelformidling, aktivitetssentre mm.

Debattforum i eldres helse

For ergoterapeuter som er interessert i ergoterapi for eldre, som arbeider innen rehabilitering, dagsenter, demensavdelinger, kommunehelsetjenesten mm.

Debattforum i somatisk helse

For ergoterapeuter som er interessert i fysisk helse og somatisk ergoterapi, som arbeider innen somatiske sykehus, spesialsykehus, poliklinikker, kompetansesenter, kommunehelsetjenesten mm.

Debattforum i psykisk helse

For ergoterapeuter som er interessert i psykisk helse og psykiatrisk ergoterapi, som arbeider innen psykisk helsevern, voksenhabilitering, dagsenter, boenheter, poliklinikker, kommunehelsetjenesten mm.

Debattforum i folkehelse

For ergoterapeuter som er interessert i helsefremmende og forebyggende arbeid på samfunns- og gruppenivå, som arbeider innen kompetansesenter, brukerorganisasjoner, opplysningskontor, kultur- og fritidsetat, kommunehelsetjenesten mm.

Debattforum i forskning og utdanning

For ergoterapeuter som er interessert i forskning og utvikling, som er i gang med hovedfag, master eller doktorgrad, som arbeider innen forskningsinstitusjoner, høgskoler og universitet, kompetansesenter, opplysningskontor, universitetssykehus mm.

Debattforum i ledelse

For ergoterapeuter som er i ledende eller administrerende stillinger innen kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning.