Praktisk informasjon til deltagere på fagkongressen

Sjekk ut linken for praktisk informasjon til deltagere på kongressen.