Påmeldingspriser sluppet

Når er prisene offentliggjort.  

Prisene for påmelding til konferansen er som følger:

Deltakeravgift for medlemmer før 12. juni - kr 3.900,-
Deltakeravgift for ikke-medlemmer før 12. juni – kr 5.800,-
Deltakeravgift for medlemmer etter 12. juni – kr 4.900,-
Deltakeravgift for ikke-medlemmer etter 12. juni – kr 6.800,-
Deltakeravgift for studenter/pensjonister – medlemmer – kr 2.000,-
Deltakeravgift for studenter/pensjonister - ikke medlemmer – kr 3.900,-
Dagspris for medlemmer – kr 1.800,-
Dagspris ikke-medlemmer – kr 3.000,-
Dagspris student/pensjonist medlem – kr 900,-
Dagspris student/pensjonist Ikke-medlem – kr 1.500,-

Informasjon om programmet og åpning av påmelding kommer innen kort tid. Hotelpriser vil bli offentliggjort så snart de er forhandlet.

Håper å se mange i Trondheim 6.-8. november, velkommen på Fagkongress