Fagdag for ergoterapeuter CFS-ME

Arrangør : CFS/ME nettverk for ergoterapeuter

Sted       : Gaustad sykehus, Oslo

For mer informasjon og påmelding

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent fagdagene som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist, eller som spesialistspesifikt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, barns helse eller somatisk helse.